Baza on-line


Rejestracja

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Aby pomyślnie zakończyć proces rejestracji, przeczytaj i zaakceptuj regulamin (jest to warunek konieczny, by korzystać z bazy).

Na Twojego e-maila zostanie wysłana informacja wraz z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji.

Po kliknięciu w link i zaakceptowaniu stajesz się pełnoprawnym użytkownikiem bazy.

 

Nowa obserwacja

Aby zgłosić nową obserwację, należy uzupełnić w bazie następujące pola:

Miejsce obserwacji

Na mapie wyszukaj miejsce (punkt) stwierdzenia. Możesz wykonać to, korzystając z wbudowanej mapy (przybliżenie), lub poprzez wyszukiwarkę miejscowości. W tym drugim przypadku zawsze staraj się wybierać miejscowości zlokalizowane jak najbliżej miejsca stwierdzenia. Po zaznaczeniu odpowiedniego punktu kliknij „Wstaw lokalizację”. Formularz automatycznie zostanie uzupełniony o województwo, powiat, gminę, współrzędne geograficzne, wysokość n.p.m.

Niewielki procent obszaru Polski nie posiada automatycznej lokalizacji administracyjnej (luki w Google Maps). W takim przypadku lokalizację należy wpisać ręcznie, korzystając z listy rozwijanej województw, powiatów oraz gmin. 
Jeśli znasz konkretne współrzędne geograficzne, możesz pominąć wyszukiwanie punktu na mapie i wybrać opcję „Wpisz współrzędne”. Możesz je wpisać w dowolnym formacie, pozostałe dane zostaną automatycznie uzupełnione. 
W każdym momencie możesz wrócić do mapy, wybierając w formularzu „Zmień lokalizację”.

Podstawowe informacje o obserwacji

Gatunek – wybierz z listy rozwijanej.

Data – w przypadku pojedynczej obserwacji wybierz z kalendarza jedną datę.

Okres obserwacji – w przypadku, gdy na danym stanowisku prowadzone są obserwacje przez dłuższy okres czasu, wybierz skrajne daty, np. 12.04.2014-14.04.2014, 23.06.2010-14.05.2013.

Jeśli w późniejszym okresie będą kolejne obserwacje na tym samym stanowisku, wyedytuj zapisaną obserwację i zaktualizuj datę.

Pora dnia - wybierz godzinę rozpoczęcia obserwacji.

Miejsce obserwacji

Województwo – wybierz z listy rozwijanej nazwę województwa, w którym miała miejsce obserwacja.

Powiat - wybierz z listy rozwijanej nazwę powiatu, w którym miała miejsce obserwacja.

Gmina - wybierz z listy rozwijanej nazwę gminy, w którym miała miejsce obserwacja.

Współrzędne geograficzne - po wskazaniu punktu na mapie zostaną automatycznie wpisane.

Wysokość n.p.m. - po wskazaniu punktu na mapie zostanie automatycznie wpisana.

Najbliższa miejscowość - wpisz najbliższą miejscowość.

Szczegóły

Temperatura - jeżeli masz możliwość podania dokładnej temperatury powietrza, jaka panuje w miejscu obserwacji, to wpisz ją. W innym przypadku wpisz temperaturę jaka podawana jest w danym dniu dla danego obszaru lub pozostaw pole niewypełnione.

Wilgotność - wybierz z listy rozwijanej (wystarczające jest określenie czy w czasie prowadzenia obserwacji było sucho, czy mokro).

Rodzaj nawierzchni drogi - wybierz z listy rozwijanej rodzaj nawierzchni (wystarczające jest określenie czy nawierzchnia jest asfaltowa, czy żwirowa).

Śmiertelność – w przypadku określania śmiertelności płazów podajemy liczbę martwych osobników znalezionych na odcinku drogi o długości 100 m, w czasie 15 min. (w przypadku przeprowadzenia obserwacji na dłuższym/krótszym odcinku drogi lub w dłuższym/krótszym okresie czasu należy odpowiednio przeliczyć dane i podać w formacie N/100 m/15 min.

Wielkość penetracji płazów – w przypadku określania liczby osobników płazów przekraczających drogę, przy zastosowaniu przenośnych barier z pułapkami łownymi, podajemy liczbę odłowionych płazów w ciągu jednego dnia w przeliczeniu na 100 metrowy odcinek bariery (w przypadku zastosowania dłuższych barier lub prowadzenia badań przez dłuższy okres odpowiednio przeliczamy dane podając je w formacie N/100 m/1 dzień.

Liczba osobników – wpisz liczbę wszystkich martwych osobników płazów znalezionych na drodze lub płazów odłowionych w pułapki łowne umieszczone wzdłuż przenośnych barier, w miarę możliwości rozróżniając płeć i osobniki młode (w przypadku braku takiej możliwości wpisz je jako niezidentyfikowane).

Dodatkowe informacje – podaj wszystkie dodatkowe informacje, jakie zostały zebrane podczas obserwacji.

Obserwator – automatycznie wpisane zostaje imię i nazwisko użytkownika wpisującego obserwację.

Współobserwatorzy – wpis należy rozpocząć od nazwiska. Współobserwatorzy, którzy są zarejestrowani w bazie, mogą być wybrani z listy rozwijanej, która pokaże się przy wpisywaniu poszczególnych liter. W przypadku gdy współobserwatorzy nie są zarejestrowani w bazie, należy ręcznie wpisać całe imię i nazwisko. Poszczególne osoby należy przedzielić przecinkiem. Współobserwatorzy zarejestrowani w bazie są uwzględniani w statystykach.

 

Dokumentacja

Jeżeli podczas obserwacji została wykonana dokumentacja fotograficzna, nagranie wideo lub audio, dołącz plik lub pliki do formularza.

Dozwolone pliki: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.avi, *.mp3, *.mp4, *.flv, *.f4v.

Maksymalny rozmiar: 100 MB.

Po wypełnieniu całego formularza zapisz swoją obserwację, wybierając jedną z trzech opcji:

Dodaj - obserwacja zostaje zapisana na Twoim koncie i automatycznie przechodzisz do zakładki „Moje obserwacje”. Ta opcja używana jest podczas wpisywania pojedynczej obserwacji.

Dodaj i wyzeruj formularz - obserwacja zostaje zapisana na Twoim koncie i automatycznie przechodzisz do mapy w celu wpisania kolejnej obserwacji. Ta opcja używana jest podczas wpisywania kilku obserwacji z różnymi datami.

Dodaj i pozostaw dane - obserwacja zostaje zapisana na Twoim koncie i automatycznie przechodzisz do mapy w celu wpisania kolejnej obserwacji, przy czym na mapie widoczny jest punkt poprzednio zaznaczony (można przesuwać). W formularzu zachowana zostaje data. Ta opcja używana jest podczas wpisywania kilku obserwacji na tym samym stanowisku.

W przypadku pominięcia pojedynczej lub kilku składowych formularza zostaniesz poproszony o uzupełnienie.

Każda z nowych obserwacji – zanim zostanie umieszczona na mapie ogólnej i zapisana w bazie – będzie weryfikowana przez administratora bazy. W przypadku ponownej edycji i naniesienia zmian obserwacja ponownie musi zostać zaakceptowana. To samo dotyczy chęci usunięcia obserwacji.

 

Moje obserwacje

W tej zakładce zapisane są wszystkie obserwacje użytkownika: zarówno zaakceptowane, jak i oczekujące na akceptację przez administratora.

Dzięki wyszukiwarce istnieje możliwość odnalezienia własnych obserwacji, np. kumaka nizinnego z województwa podlaskiego.

Użytkownik ma możliwość eksportu własnych obserwacji do pliku Excel.

 

Obserwacje

Dzięki tej zakładce mamy możliwość obejrzenia mapy Polski ze wszystkimi obserwacjami. Możemy także odnaleźć interesujące nas gatunki, przy czym zoom mapy jest tak ustawiony, aby nie było widać szczegółów (ochrona danych).

Jeśli wybierzemy w wyszukiwarce własne obserwacje, widzimy wszystkie obserwacje. Zoom mapy jest nieograniczony.

 

Uwagi techniczne

System działa na wszystkich nowych przeglądarkach: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 9+.

W przeglądarce Internet Explorer 8 mogą nie działać wszystkie funkcjonalności. Starsze przeglądarki Internet Explorer mogą mieć problem z funkcjonalnością. Użyta tu technologia może być dla nich zbyt nowoczesna.