O nas


Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” jest organizacją pozarządową, która zajmuje się ochroną i promocją wartości przyrodniczych i kulturowych Polski północno-wschodniej. Nasze działanie rozpoczęliśmy pod koniec 2001 roku. W 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W  ramach tego projektu budowana jest sieć monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Jej głównym celem jest wykrycie miejsc, W których szlaki wędrówek sezonowych płazów przecinają się ze szlakami komunikacyjnymi. W takich miejscach z reguły ginie pod kołami pojazdów znaczna część wędrujących osobników.

W ramach projektu zaprosiliśmy kilkanaście różnych instytucji i organizacji do udziału W monitoringu płazów. Sieć monitoringu jest jednak otwarta i każdy, kto zechce wziąć udział W naszej akcji jest mile widziany. Na stronie internetowej projektu, W zakładce "Raporty i publikacje", znajdują się materiały, które mogą być pomocne przy prowadzeniu monitoringu płazów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, zachęcamy też wszystkich do wzięcia udziału w monitoringu płazów.