O nas

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” jest organizacją pozarządową, która zajmuje się ochroną i promocją wartości przyrodniczych i kulturowych Polski północno-wschodniej. Nasze działanie rozpoczęliśmy pod koniec 2001 roku. W 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce", współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego Funduszu ...

Zobacz »

Obserwacje

Niniejsza platforma informatyczno-bazodanowa powstała w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce". Umożliwia ona gromadzenie oraz opracowywanie informacji o płazach występujących przy drogach na terenie całej Polski, głównie na potrzeby określenia miejsc, w których szlaki migracji tych zwierząt krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi. Zasady korzystania z platformy określa Regulamin, z którym można zapoznać się po wejściu do bazy.

Zobacz »

Instrukcja

Rejestracja: Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Aby pomyślnie zakończyć proces rejestracji, przeczytaj i zaakceptuj regulamin (jest to warunek konieczny, by korzystać z bazy). Na Twojego e-maila zostanie wysłana informacja wraz z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji. Po kliknięciu w link i zaakceptowaniu stajesz się pełnoprawnym użytkownikiem bazy. Nowa obserwacja Aby zgłosić nową obserwację ...

Zobacz »